ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย 
เข้าชม : 303    โดย : suchan
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
เข้าชม : 154    โดย : suchan
ประกาศรับสมัครพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ประจําปี ๒๕๕๘ 
เข้าชม : 129    โดย : suchan
ประกาศ :: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
เข้าชม : 254    โดย : suchan
ประกาศ :: ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 
เข้าชม : 377    โดย : suchan
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 
เข้าชม : 613    โดย : suchan
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "พนักงานขับรถ" 
เข้าชม : 427    โดย : suchan
ประกาศแจ้ง ผู้บริหาร - คณาจารย์ - เจ้าหน้าที่ มจร.เชียงใหม่ทุกท่าน 
เข้าชม : 742    โดย : suchan
สระเกล้าดำหัวนายสมบูรณ์ กันทะปา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 
เข้าชม : 9    โดย : suchan
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีดำหัวพระมหาเถระ 
เข้าชม : 8    โดย : suchan
ดำหัว พระครูธีรสุตพจน์ ผอ.สนง.เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
เข้าชม : 13    โดย : suchan
สระเกล้าดำหัว อดีตผู้ก่อตั้ง ผู้อุปถัมภ์ ผู้สนับสนุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยฯ 
เข้าชม : 12    โดย : suchan
ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี 
เข้าชม : 47    โดย : suchan
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เข้าชม : 238    โดย : suchan
ร่วมวางหรีดงานศพ นายอัจฉริยะ สุภาวสิทธิ์ อายุ ๔๙ ปี บุตรดร.พงศ์ สุภาวสิทธ์ิ  
เข้าชม : 367    โดย : suchan
ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างบุญบารมีครั้งยี่งใหญ่ " หนึ่งล้านดวงใจ หนึ่งร้อยบูชา " 
เข้าชม : 350    โดย : suchan
:: ข่าว - โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
:: พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
:: แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
:: ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
:: ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
:: ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)
รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

สร้างพุทธมณฑล มจร ดอยสะเก็ด

สร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ถวายเป็นพระราชกุศล