ตารางเรียนฤดูร้อน วิชาข้อสอบกลาง 
เข้าชม : 34    โดย : suchan
TIME TABLE FOR SUMMER 2013 :: ตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน 2556 
เข้าชม : 288    โดย : suchan
ประกาศรับสมัคร พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ประจำปี ๒๕๕๗ 
เข้าชม : 142    โดย : suchan
แจ้งการนำส่งโครงการวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้สมัคร ป.เอก 
เข้าชม : 255    โดย : suchan
Exam timetable 2 / 2556 : ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 / 2556 
เข้าชม : 375    โดย : suchan
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๖ (ภาคปกติ ฤดูร้อน) 
เข้าชม : 373    โดย : suchan
ตารางรายละเอียดการรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (ป.ตรี) 
เข้าชม : 1680    โดย : suchan
ประกาศผลการประกวดสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เข้าชม : 1316    โดย : suchan
วันคล้ายวันเกิด 
เข้าชม : 101    โดย : suchan
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 
เข้าชม : 108    โดย : suchan
ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่ 
เข้าชม : 76    โดย : suchan
ประชุมประจำเดือนสำนักวิชาการ 
เข้าชม : 95    โดย : suchan
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
เข้าชม : 91    โดย : suchan
วันคล้ายวันเกิด 
เข้าชม : 76    โดย : suchan
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เข้าชม : 99    โดย : suchan
ตรวจสุขภาพประจำปี ๕๗ 
เข้าชม : 71    โดย : suchan

FM 106 MHz. สถานีวิทยุ มหาจุฬาฯ เชียงใหม่


View     View