กำหนดการนิเทศคณาจารย์และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เข้าชม : 14    โดย : suchan
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำ 1 อัตรา 
เข้าชม : 469    โดย : suchan
ผลสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน 
เข้าชม : 357    โดย : suchan
ประกาศหยุดการเรียนการสอน (ภาคเช้า) วันพุธที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๗ 
เข้าชม : 249    โดย : suchan
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (คฤหัสถ์ เสาร์-อาทิตย์) 
เข้าชม : 889    โดย : suchan
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท-เอก (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เข้าชม : 745    โดย : suchan
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (คฤหัสถ์ ภาคพิเศษ ) 
เข้าชม : 656    โดย : suchan
Announcement of Examination Result in B.A. (English), Academic year 2014 
เข้าชม : 489    โดย : suchan
ดร.สำราญทองแพงบรรยายให้คำแนะนำ 
เข้าชม : 11    โดย : suchan
คณาจารย์-พระนิสิต (EP) วิชาเอกภาษาอังกฤษบริจาค ตู้กดน้ำดื่ม 
เข้าชม : 10    โดย : suchan
มหาจุฬาฯสัปดาห์หนังสือ ( MCU BOOK DAY ) 
เข้าชม : 90    โดย : suchan
งานวิจัย มจร ชี้ทางออกสังคมไทย 
เข้าชม : 74    โดย : suchan
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างพุทธมณฑล 
เข้าชม : 127    โดย : suchan
นิเทศสัมพันธ์คณาจารย์ 
เข้าชม : 76    โดย : suchan
ปรึกษาหารือ 
เข้าชม : 65    โดย : suchan
ประชุม " มูลนิธิลุ่มน้ำโขง " 
เข้าชม : 67    โดย : suchan
:: ข่าว - โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
:: พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
:: แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
:: ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
:: ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
:: ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)
รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

สร้างพุทธมณฑล มจร ดอยสะเก็ด

สร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ถวายเป็นพระราชกุศล