สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
เข้าชม : 98    โดย : suchan
สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอประทับบ่าพร้อมอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ตัดต่อ 
เข้าชม : 105    โดย : suchan
กำหนดการนิเทศคณาจารย์และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เข้าชม : 108    โดย : suchan
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำ 1 อัตรา 
เข้าชม : 615    โดย : suchan
ผลสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน 
เข้าชม : 454    โดย : suchan
ประกาศหยุดการเรียนการสอน (ภาคเช้า) วันพุธที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๗ 
เข้าชม : 291    โดย : suchan
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (คฤหัสถ์ เสาร์-อาทิตย์) 
เข้าชม : 953    โดย : suchan
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท-เอก (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เข้าชม : 826    โดย : suchan
เปิดการจัดโครงการ Mind Map 
เข้าชม : 14    โดย : suchan
ประชุมคระกรรมการผู้ประสานงานโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2557 
เข้าชม : 15    โดย : suchan
สัมภาษณ์ "พ่อเมือง" 
เข้าชม : 13    โดย : suchan
วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา 
เข้าชม : 62    โดย : suchan
ทัศนศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เข้าชม : 103    โดย : suchan
ดร.สำราญทองแพงบรรยายให้คำแนะนำ 
เข้าชม : 95    โดย : suchan
คณาจารย์-พระนิสิต (EP) วิชาเอกภาษาอังกฤษบริจาค ตู้กดน้ำดื่ม 
เข้าชม : 95    โดย : suchan
มหาจุฬาฯสัปดาห์หนังสือ ( MCU BOOK DAY ) 
เข้าชม : 166    โดย : suchan
:: ข่าว - โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
:: พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
:: แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
:: ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
:: ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
:: ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)
รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

สร้างพุทธมณฑล มจร ดอยสะเก็ด

สร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ถวายเป็นพระราชกุศล