ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "พนักงานขับรถ" 
เข้าชม : 105    โดย : suchan
ประกาศแจ้ง ผู้บริหาร - คณาจารย์ - เจ้าหน้าที่ มจร.เชียงใหม่ทุกท่าน 
เข้าชม : 349    โดย : suchan
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 
เข้าชม : 476    โดย : suchan
สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
เข้าชม : 376    โดย : suchan
สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอประทับบ่าพร้อมอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ตัดต่อ 
เข้าชม : 334    โดย : suchan
กำหนดการนิเทศคณาจารย์และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เข้าชม : 341    โดย : suchan
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำ 1 อัตรา 
เข้าชม : 1057    โดย : suchan
ผลสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน 
เข้าชม : 838    โดย : suchan
ประชุมศิษย์เก่า 
เข้าชม : 37    โดย : suchan
มองเมืองเหนือ ๓๐ ปี มหาจุฬา 
เข้าชม : 44    โดย : suchan
กำหนดการจัดงานฉลอง ๓๐ ปี มหาจุฬาฯ เชียงใหม่ 
เข้าชม : 1088    โดย : suchan
ประชุมบุคลากรครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เข้าชม : 234    โดย : suchan
มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์ สวดอภิธรรมศพ นางลมาย แสงสุวรรณ ( จิตรักษ์ ) 
เข้าชม : 683    โดย : suchan
พระเทพโกศลเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ 
เข้าชม : 358    โดย : suchan
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ นางดี สุยะพรหม 
เข้าชม : 271    โดย : suchan
อาจารย์ ดร.สุดใจ ดิลกทรรศนนท์ ถวายปัจจัยสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
เข้าชม : 235    โดย : suchan
:: ข่าว - โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
:: พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
:: แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
:: ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
:: ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
:: ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)
รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

สร้างพุทธมณฑล มจร ดอยสะเก็ด

สร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ถวายเป็นพระราชกุศล