ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 
เข้าชม : 193    โดย : suchan
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "พนักงานขับรถ" 
เข้าชม : 240    โดย : suchan
ประกาศแจ้ง ผู้บริหาร - คณาจารย์ - เจ้าหน้าที่ มจร.เชียงใหม่ทุกท่าน 
เข้าชม : 554    โดย : suchan
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 
เข้าชม : 573    โดย : suchan
สอบราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
เข้าชม : 517    โดย : suchan
สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอประทับบ่าพร้อมอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ตัดต่อ 
เข้าชม : 463    โดย : suchan
กำหนดการนิเทศคณาจารย์และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เข้าชม : 480    โดย : suchan
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำ 1 อัตรา 
เข้าชม : 1225    โดย : suchan
ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างบุญบารมีครั้งยี่งใหญ่ " หนึ่งล้านดวงใจ หนึ่งร้อยบูชา " 
เข้าชม : 94    โดย : suchan
เปิดป้ายกุฏิสงฆ์ “ พรหมบัณฑิตอุปถัมป์ ” ศรัทธาสามัคคี 
เข้าชม : 59    โดย : suchan
รับมอบเครื่องแสกนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการ "อนุรักษ์และเผยแพร่พระไตรปิฎกนานาชาติ" 
เข้าชม : 50    โดย : suchan
ถวายการการต้อนรับ พระครูสุนทรสังฆพินิจ ( พระใบฏีกาเสน่ห์ ญาณเมธี ) 
เข้าชม : 236    โดย : suchan
มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมอบทุนการศึกษา 
เข้าชม : 199    โดย : suchan
พระพรหมบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี ดูนิทรรศการ ผลงานนักศึกษา 
เข้าชม : 556    โดย : suchan
พระพรหมบัณฑิต ศาสตรจารย์ ดร. อธิการบดี มอบโล่ เกียรติบัตรผู้ก่อตั้ง มจร.วข.ชม. 
เข้าชม : 164    โดย : suchan
พิธีเจริญพุทธมนต์ ในงานฉลอง ๓๐ ปี 
เข้าชม : 126    โดย : suchan
:: ข่าว - โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
:: พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
:: แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
:: ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
:: ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
:: ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)
รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

สร้างพุทธมณฑล มจร ดอยสะเก็ด

สร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ถวายเป็นพระราชกุศล