ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำ 1 อัตรา 
เข้าชม : 258    โดย : suchan
ผลสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน 
เข้าชม : 216    โดย : suchan
ประกาศหยุดการเรียนการสอน (ภาคเช้า) วันพุธที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๗ 
เข้าชม : 211    โดย : suchan
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (คฤหัสถ์ เสาร์-อาทิตย์) 
เข้าชม : 818    โดย : suchan
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท-เอก (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เข้าชม : 659    โดย : suchan
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (คฤหัสถ์ ภาคพิเศษ ) 
เข้าชม : 605    โดย : suchan
Announcement of Examination Result in B.A. (English), Academic year 2014 
เข้าชม : 450    โดย : suchan
แต่งตั้ง รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 
เข้าชม : 288    โดย : suchan
ประชุมผู้บริหาร มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เข้าชม : 28    โดย : suchan
รองอธิการบดี มอบปัจจัยสมทบกองทุน ๓๐ ปี มหาจุฬาฯเชียงใหม่ 
เข้าชม : 24    โดย : suchan
แถลงข่าว "มหาจุฬาฯสัปดาห์หนังสือ" 
เข้าชม : 39    โดย : suchan
พระครูวรธรรมวิรัชถวายปัจจัยสมทบทุน ๓๐ ปี มหาจุฬาเชียงใหม่ 
เข้าชม : 83    โดย : suchan
เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล 
เข้าชม : 62    โดย : suchan
บรรยายสรุป " ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เข้าชม : 53    โดย : suchan
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) 
เข้าชม : 51    โดย : suchan
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เข้าชม : 94    โดย : suchan
:: ข่าว - โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
:: พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์และเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิช้ย
:: แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
แผนที่และกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย
:: ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการสภาเรื่อง สรุปการลงเสาเอก พุทธมณฑลเชียงใหม่
:: ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
ประชุมคณะสงฆ์ เรื่องจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ มอบทุนสมทบสร้าง พุทธมณฑลเชียงใหม่ - มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการก่อสร้างอนุสาวรีย์ " ครูบาศรีวิชัย "
:: ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ พิธีลงเสาเอก อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
:: ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อออกแบบสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลและ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)
รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

สร้างพุทธมณฑล มจร ดอยสะเก็ด

สร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่
ถวายเป็นพระราชกุศล